Stichting Pertolongan

(voluit: Stichting Pertolongan Untuk Masyarakat Indonesia)

De Stichting Pertolongan (hulpverlening) is op 15 oktober 2003 opgericht door Ruud Greve.

Naast individuele hulp, zoals scholing en opleiding om kinderen een betere kans van slagen op de arbeidsmarkt te geven, steunt de Stichting structureel projecten als een sociale werkplaats voor jongeren met een handicap te Yogyakarta en een weeshuis te Surabaya.

Kenmerkend voor de Stichting is de directe, persoonlijke en adviserende hulp, waarbij respect voor de hulpzoekende voorop staat.


Zo goed mogelijk wordt er gecontroleerd of de financiële ondersteuning op de juiste wijze besteed wordt.

Stichting Pertolongan werkt volledig belangeloos en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk geld ten bate komt aan de inwoners van Jocja.

Doel Stichting Pertolongan

De stichting heeft ten doel het steunen middels adviezen en/of financiële bijdragen aan kleinschalige projecten, zoals weeshuizen en instellingen voor geestelijk gehandicapten. Daarnaast kan in bijzondere gevallen startkapitaal worden verschaft aan personen die met behulp van deze steun een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.