Specificatie projecten

In 2019 is stichting Fosdis opgeheven. Het batig saldo van Fosdis is aan Pertolongan overgemaakt. Dit saldo en de bedragen die via de vaste sponsoren binnen gaan komen, staan gereserveerd als een bestemmingsdonatie voor het project Fofindis.

Pertolongan neemt de begeleiding en controle over.