Het bestuur

Marlies Greve (voorzitter)
Michiel Donkersloot
Iet Nieuwenhuis
Annelies Oldeman
John van der Zalm (secretaris en penningmeester)

Ondersteunend bestuurslid:
Franklin Hanssens

Verantwoording:
Het bestuur bestaat volgens statuten uit minstens 3 en hoogstens 7 natuurlijke personen.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (deze laatste twee eventueel gecombineerd).
De bestuurders krijgen geen bezoldiging toegekend.
Het fiscaal nummer van de stichting is: 8129 32 912.

Contact:
Wilt u meer weten over Stichting Pertolongan of heeft u interesse om donateur te worden, dan kunt u contact opnemen met:
Marlies Greve
Tel.nr.: 071-5617412
Email: marliesgreve@hccnet.nl .