Donaties

Donaties van particulieren en bedrijven vormen de inkomsten van Pertolongan. Donateurs worden via een  nieuwsbrief ( 2 à 3 keer per jaar) hiervan op de hoogte gesteld. Het bestuur van Pertolongan zoekt nieuwe donateurs om de hulpverlening te kunnen continueren.

Pertolongan heeft de ANBI-status!!!
Donaties aan de Stichting Pertolongan zijn fiscaal aftrekbaar als schenking.
Pertolongan is aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in artikel 32, lid 1, onderdeel 3 en artikel 33, lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar Stichting Pertolongan te Voorschoten
ABN AMRO rek. nr. NL34ABNA0484620193.